Geen oud papier inzameling in augustus

INZAMELING OUD-PAPIER VELDZIJDE.

LET OP!
Op woensdag 17 augustus wordt er geen oudpapier ingezameld door KBS Veldzijde.
Dit in verband met de zomervakantie.
De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op woensdag 21 september.