Over ons

Basisschool Veldzijde is een eigentijdse katholieke basisschool die gelegen is aan de rand van een bestaande wijk richting de Lutte en een hiertegenover liggende nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde wijk. Onze basisschool is per 1 augustus 1996 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Mariaschool en Aloysiusschool. Op dit moment telt onze basisschool 148 leerlingen. De samenstelling van onze leerlingenpopulatie is gemiddeld te noemen. Onze leerlingen zijn voornamelijk van Nederlandse afkomst en wonen in de nabijheid van onze basisschool.

Wij streven naar een positief pedagogisch schoolklimaat waarin leerlingen, ouders en partners zich welkom prettig voelen, dit doen wij middels de Kanjertraining. Samenwerking is voor ons een belangrijke kernwaarde .

Ons team zet zich met passie in om te werken aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor iedere leerling. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich gezien voelt en gewaardeerd voelt. Als school staan wij aan de basis van de ontwikkeling van uw kind. Onze school bevordert zelfstandigheid en werkt aan zelfverantwoordelijkheid. Wij willen ruimte bieden voor het ontwikkelen van onderzoekend en ontwerpend leren. Uw kind ervaart hierdoor eigenaarschap voor zijn eigen leren, voor het ontdekken van zijn of haar talenten om deze verder te ontwikkelen.

Onze basisschool heeft sinds schooljaar 2018-2019 een open en kleurrijk schoolbuurtplein waardoor er verbinding is tussen spelen, sporten, ontmoeten onder schooltijd en na schooltijd. Verbinding is nu ook zichtbaar tussen onze basisschool en de buurt waarin onze basisschool is gelegen: ook na schooltijd wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt door kinderen, ouderen en jeugd.

Sfeer van geborgenheid

Wij zijn een katholieke basisschool waarin wij (leerlingen, team, ouders, bestuur) het katholiek-zijn samen vorm proberen te geven. Onder andere door de katholieke feesten en tradities met elkaar te vieren, door aandacht te hebben voor en tijd te schenken aan mooie en verdrietige momenten. Deze met elkaar te delen in de groepen en op schoolniveau.

Wij werken elke dag aan een fijne sfeer in de groepen waarin uw kind zich veilig voelt en zich geborgen weet, zichzelf kan zijn. Respect voor jezelf, respect voor de ander, respect voor je omgeving en gelijkwaardigheid zijn daarbij belangrijke aspecten.

Wij zijn een SKOLO-school

Samen met basisschool de Martinus, de Wegwijzer, de Verrekijker en Pax Christi valt onze school onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). Dit is te zien aan het logo van SKOLO dat uw op deze website aantreft. Samen werken wij dagelijks met veel enthousiasme en inspiratie aan hetzelfde doel: inspirerend en hoogwaardig onderwijs in een veilige en respectvolle omgeving. Dit maakt SKOLO tot een krachtige en dynamische organisatie met ruimte voor persoonlijke aandacht voor zowel leerlingen, hun ouders als ons eigen personeel. Onze kernspreuk is voor de komende jaren: ‘Over grenzen groeien.’

BSO

Basisschool Veldzijde werkt samen met Kinderopvang Losser. In ons schoolgebouw is een ruimte ingericht voor BSO. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kinderopvang-Losser