Graag informeren we u over de mogelijkheden voor voorschoolse opvang (VSO)

SKOLO is een partnerschap aangegaan met Kindcentrum Supertof van eigenaar Melanie Stein
Op onze school Veldzijde is een BSO-locatie. Voor mogelijkheden voor VSO kunt u contact opnemen met Kindcentrum Supertof.

www.kindcentrum-supertof.nl