Graag informeren we u over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO)

SKOLO is een partnerschap aangegaan met Kindcentrum Supertof van eigenaar Melanie Stein.
Op onze school Veldzijde is een BSO-locatie. Voor mogelijkheden voor VSO kunt u contact opnemen met Kindcentrum Supertof.

https://www.kindcentrum-supertof.nl/