Weer volle groepen!

Met elkaar en voor elkaar! Zo gaan wij op R.K. Basisschool Veldzijde weer samen naar school!