Identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool. Dit vertaalt zich in de sfeer op onze school. Een sfeer waarin de leerling zich veilig en geborgen weet en zichzelf durft te zijn. Respect voor elkaar, vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn voor ons belangrijke waarden. Elke dag werken aan een fijne sfeer in de groepen en doen wij er alles aan uit uw kind te halen wat het aan mogelijkheden in zich heeft. Wij willen een leef- en leergemeenschap vormen waar onze leerlingen samen met anderen kan werken voor zijn of haar toekomst. Dit betekent dat onze basisschool ook kinderen met een niet-katholieke achtergrond of andere levensovertuiging welkom heet.

Als katholieke basisschool willen wij samen (leerlingen, team, ouders, bestuur) het katholiek-zijn vorm geven. Onder andere door de katholieke feesten met elkaar te vieren, Bijbelverhalen te vertellen, te herdenken en gedenken, maar ook door mooie initiatieven met elkaar te delen die soms spontaan ontstaan door actuele gebeurtenissen.

Daarnaast wordt er aan burgerschap gewerkt door aandacht voor de wijze waarop wij met elkaar en onze omgeving omgaan. Wij willen de wereld in onze basisschool halen.