Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die graag namens hun groep allerlei zaken willen bespreken. Zo weten wij wat de leerlingen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 . Uit elke klas wordt een leerling gekozen om de groep te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen groep vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de groep goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de groep vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door juf Brigitta, directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad?

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de groep naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. Deze komen op de website te staan onder het kopje “Leerlingenraad”. Hier stellen elk jaar de nieuwe leden zich ook voor en geven zij aan waar zij het nieuwe schooljaar voor willen gaan staan.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

1. Wij gaan er een gezellig, leuk schooljaar van maken! Vol plezier!   

2. Op Veldzijde gaan wij respectvol met elkaar om! Wij spelen en werken samen.  

3. Wij luisteren goed naar andere kinderen op Veldzijde, juffen en meesters. Wij denken mee!  

4. Dit schooljaar willen wij proberen de talentshow echt te gaan organiseren! 

5. Wij gaan voor meer andere soorten lessen op onze school. 

6. Veldzijde: een schone en duurzame basisschool, daar willen wij voor werken!