Ouderraad Veldzijde 2023-2024

De huidige OR van Veldzijde bestaat uit de volgende personen:

 • Linda, Voorzitter (contactouder groep 7)
 • Sonja, Secretaris (contactouder groep 6 en 8)
 • Ellen, Penningmeester (contactouder groep 3)
 • Manon (contactouder groep 4/5)
 • Daileen (contactouder groep 2)
 • Moniek (contactouder groep 1)
 • Britt
 • Yvonne
 • Chantal
 • Leoni
 • Mariska
 • Melissa

Onze Ouderraad (OR) bestaat uit minimaal 10 enthousiaste ouders en één leerkracht van de school (juf Eline Oremus). Gedurende het schooljaar is er gemiddeld 7 keer een overleg, hiervan worden notulen gemaakt en deze kunnen ter inzage worden opgevraagd bij de secretaris van de OR. Doel is met name om de belangen van onze leerlingen te behartigen, zodat onze school voor zowel de ouders als kinderen ervaren wordt als een veilige plek, waarin men in een open sfeer zaken bespreekbaar kan maken. De Ouderraad organiseert en/of ondersteunt ook allerlei activiteiten op school. En zo zorgen wij ook voor de decoratie in school en nemen kleine onderhoudswerkzaamheden op ons. Daarnaast beheren wij de inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage, oud papier inzameling en andere activiteiten. Deze inkomsten worden gebruikt om de activiteiten te financieren, nieuw materiaal te kopen of iets op te knappen. De besteding gaat in overleg met het schoolteam en komt altijd ten goede van de school en kinderen. Hieronder een aantal activiteiten waar wij hulp en/of financiële hulp bij bieden:

 • Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval
 • Avond4daagse
 • Kamp Groep 8
 • Sportevenementen als voetbal en handbaltoernooi
 • Koningsspelen
 • Schoolreisje
 • Decoratie van de school

De activiteiten doen we altijd gezamenlijk en in overleg met de leerkrachten, tevens schakelen we daarbij zo mogelijk hulp in van de ‘hulp-ouders’. Ook heeft elke groep een contactouder. Deze is  het aanspreekpunt voor de leraar om af en toe te helpen met het regelen van enkele zaken, bijv. regelen van vervoer en/of hulp bij een activiteit. Ouderraadsleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Wilt u ook in de Ouderraad, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris en indien er een aftredend ouderraadslid is, dan kunt u haar/zijn plaats innemen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met de OR: orveldzijde@skolo.nl De statuten en het huishoudelijk reglement liggen op school ter inzage. Vrijwillige ouderbijdrage Jaarlijks vraagt de Ouderraad aan alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Van die ouderbijdrage betaalt de OR de kosten van o.a. bovenstaande activiteiten. Het bedrag is € 39,50 voor kinderen die voor 1 januari zijn ingestroomd en € 19,75 voor kinderen die na 1 januari instromen. Met dank aan de vaders die oud papier inzamelen voor Veldzijde en daarmee een deel van de kosten dekt, kan de OR de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden. Het hele bedrag komt uiteraard ook ten goede van de kinderen. Er zijn verschillende manieren om dit bedrag te betalen:

 • Je maakt het bedrag jaarlijks zelf over op Stichting Ouderraad Basisschool Veldzijde met IBAN nummer NL80 RABO 0337 3337 69.
 • Je machtigt de OR om het bedrag jaarlijks af te schrijven totdat jouw kind van school gaatAls je eerder een machtiging voor een ouder kind hebt afgegeven, is dit niet vanzelfsprekend geldig voor de daarop volgende kinderen. Daar moet dan een nieuw machtigingsformulier voor worden ingevuld. Dit formulier kan de leerkracht verstrekken.

Oud papier inzamling Iedere derde woensdag van de maand halen de oud-papier vaders het oud papier op. In onderstaand overzicht ziet u de data staan voor het jaar 2023-2024:

2023
20 september
18 oktober
15 november
20 december

2024
17 januari
21 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
17 juli
augustus = vakantie