Opening schoolbieb en Ontdekkingsplein

Opening schoolbieb en Ontdekkingsplein

Woensdag 12 mei was voor de leerlingen van basisschool Veldzijde geen normale schooldag. Er is de laatste maanden, door veel mensen, ontzettend hard gewerkt zodat er niet één maar twee geweldige projecten afgerond zijn en officieel geopend konden worden. Met beide projecten zijn er kansen gecreëerd voor ontwikkelen en leren van binnen naar buiten en omgekeerd. Reden genoeg voor een feestelijke dag! 

Als eerste werd de prachtige nieuwe schoolbieb geopend. Basisschool Veldzijde is hiermee de tweede basisschool in Losser met een eigen bieb op school! In de centrale hal van de school is een ‘echte’ bibliotheek ingericht. In plaats van in iedere groep een kast of plank met boeken hebben de leerlingen van Veldzijde nu een groot en breed aanbod in hun eigen bibliotheek, helemaal compleet met een heus uitleensysteem! Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier. Met het hebben van een ‘bieb op school’ kan de aandacht voor leesbeleving, leesplezier en taalvaardigheid extra gestimuleerd worden.

Vervolgens werd op feestelijke wijze het Ontdekkingsplein geopend! De naam van dit plein is samen meer leerlingen, team en ouders gekozen. Het blote voetenpad, een mooie tuinkas, een echte moestuin, de grote wilgenhut, een watertrog met wadi, de wilde bloemenweide, een heus podium en tot slot de mooie sfeerverlichting maken dat het groene belevingsplein van Veldzijde klaar is voor gebruik! Met veel passie is er het afgelopen jaar gewerkt aan de realisatie van dit supergave plein. Zo is er een groene en duurzame schoolomgeving ontstaan die ruimte biedt voor beleving, verwondering, onderzoek, spel en (bewegend)leren voor onze leerlingen. Deze afsluitende fase van de herinrichting van het schoolplein is mede tot stand gekomen door verschillende subsidies en donaties. Zo kregen we van de provincie €10.000 en van de Rabobank €5000. Prachtige bedragen waar wij erg blij mee zijn!

Onze leerlingen zijn deze ochtend, binnen de mogelijkheden van de RIVM-richtlijnen, volop bezig geweest op het groene belevingsplein. Studenten uit de studentenpool van Saxion hebben gezorgd voor leuke, uitdagende, opdrachten op het gebied van Techniek en Wetenschap.