Alles onder één dak

Binnen onze basisschool bieden wij plaats aan de volgende organisaties waardoor u samen met uw kind onder of na schooltijd aan begeleiding en/of opvang kunt kiezen.

  • BSO Kinderopvang Losser
  • Logopedie Losser

Wij verzorgen sinds 2018 met veel plezier logopedie op basisschool de Veldzijde. Ook dit schooljaar zullen wij ook weer behandelingen aanbieden op deze locatie. Wij zullen op vrijdag en op donderdagochtend aanwezig zijn om behandelingen aan te bieden.

Het team van Logopediepraktijk Losser bestaat uit vier logopedisten. Binnen de praktijk behandelen wij problemen ten aanzien van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Wij staan als praktijk voor betrokkenheid bij de cliënt, deskundigheid en veelzijdigheid. Door middel van een doelgerichte aanpak en aandacht voor de kwaliteiten en moeilijkheden van het kind, bieden wij goed afgestemde logopedische behandeling. Daarnaast bieden wij binnen de praktijk een vertrouwde omgeving, waarbinnen het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Binnen de praktijk bestaan goede samenwerkingsverbanden met andere disciplines, zoals: huisartsen, leerkrachten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen via de volgende contact gegevens:

Dorpergaarden 49
7582 HV Losser

Telefoon: 053 – 5360169
E-mail: info@logopediepraktijk-losser.nl

Wij heten jullie van harte welkom binnen onze praktijk.

  • Kinderfysiotherapie op basisschool Veldzijde

Sinds 2018 zijn de kinderfysiotherapeuten van ‘FITclinic’ werkzaam op basisschool Veldzijde. Lieke Boeijink verzorgt de behandelingen op maandagochtend.
Wij kunnen helpen met uiteenlopende hulpvragen. Hierbij kunt u denken aan problemen met de fijne en grove motoriek, schrijfproblemen of problemen met sport en schoolgym. Dit doen wij spelenderwijs en afgestemd op de behoeften van ouders en kind. Voordat de behandeling start wordt een onderzoek uitgevoerd om doelgerichte hulp te kunnen bieden. Hierbij vinden wij het van belang dat uw kind zich veilig voelt en de ruimte heeft zichzelf te zijn.
Wij werken samen met verschillende disciplines, zoals specialisten, huisartsen, leerkrachten, logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten. Met de laatste drie hebben wij een samenwerkingsverband genaamd KIDSclinic. Zo kunnen wij uw kind de beste zorg bieden.
Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen via de volgende contact gegevens:

Telefoon: 053-436 67 66
E-mail: l.boeijink@fitclinic.nl

Wij heten jullie van harte welkom binnen onze praktijk!

  • Helios (dyslexieonderzoek en – begeleiding)
  • WIJZ Losser (Werk Inkomen Jeugd Zorg)