Contact met ouders
Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling en leervorderingen van hun kind(eren) onderhouden wij regelmatig contact. Hieronder vindt u verschillende middelen en momenten, buiten de reguliere bijeenkomsten zoals informatieavonden, ouderavonden, driehoeksgesprekken, prognosegesprekken (over leerlingen van groep 7) en adviesgesprekken ( over leerlingen van groep 8).

Kalender
Aan het begin van het schooljaar wordt op Social Schools onze jaarkalender geplaatst. Hierop staat wanneer u welke activiteiten kunt verwachten zodat u daar al vroeg rekening mee kunt houden.

Ouderparticipatie
Veel ouders zijn actief betrokken bij onze basisschool. Wij waarderen deze betrokkenheid, want zonder de hulp van ouders kunnen veel activiteiten niet worden gerealiseerd. Middels een in te vullen ouderhulplijst, die wordt uitgegeven door de ouderraad, kan aangegeven worden voor welke activiteiten u zich wilt inzetten. Deze ouderhulplijst wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar meegegeven.

Inloopmoment
Aan het begin van een nieuw schooljaar en na de kerstvakantie is er een inloopmoment met koffie en thee van 8.30 uur -9.00 uur om elkaar te ontmoeten. Om 8.30uur zorgen wij dat de koffie en thee klaarstaan. De data voor deze momenten staan ook in de jaarkalender op Social Schools.

Nieuwsbrief, website en Social Schools
Regelmatig ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) onze nieuwsbrief met daarin informatie over onderwijskundige ontwikkelingen, schoolse activiteiten speciale activiteiten in de groepen.

Via onze website houden wij u op de hoogte van eventuele veranderingen binnen de schoolorganisatie.

Basisschool Veldzijde gebruikt Social Schools als communicatieplatform om u als ouder(s) /verzorger(s) te informeren over activiteiten die in de groep van uw kind(eren) plaatsvinden en om beeldmateriaal te delen.

Bij aanmelding van uw kind wordt u gevraagd of u bezwaar heeft tegen publicatie van beeldmateriaal van uw kind op Social Schools. In het kader van de Privacywet kunt u dit als ouder(s)/verzorger(s) op elk gewenst moment aanpassen in Social Schools.