Nieuwe ouders

Wij vinden het heel belangrijk om samen met u de begeleiding van uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen.’

Nieuwe leerlingen in groep 1

Als uw kind bij ons staat ingeschreven ontvangt u twee maanden van te voren van ons bericht met het verzoek een afspraak te maken voor een moment voor aanvullende administratieve gegevens en om de kijkochtenden voor uw kind af te spreken. Samen nemen wij dan ook de ontwikkeling van uw kind tot aan dit moment door. Wij vinden het namelijk heel belangrijk om samen met u de begeleiding van uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen. Zie voor meer informatie onze schoolgids

Nieuwe leerlingen in andere groepen

Wanneer kinderen vanwege een verhuizing of een andere reden bij ons op school komen, zoekt de directeur eerst contact met de huidige school. Dit om een goede overdracht te garanderen. Wanneer er wordt overgegaan tot inschrijving op basisschool Veldzijde zal er een onderwijskundig rapport worden opgevraagd bij de voorgaande basisschool. Zo zijn wij beter in staat de overgang van uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook voor deze nieuwe leerlingen en hun ouders bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met onze school en nieuwe groep. Dit wordt in overleg met de ouders en betreffende groepsleerkracht(en) afgestemd.

Rondleiding door de school

Bent u nieuw als ouders en benieuwd naar onze school?
Neem contact op met directeur André Gussinklo of plaatsvervangend directeur Gina Bode. Zij leiden u graag rond en vertellen u in een gesprek alles wat u wilt en moet weten om een goed beeld van onze basisschool te krijgen.

Het heeft onze voorkeur om dit onder schooltijd te laten plaatsvinden omdat u dan optimaal de sfeer kunt proeven. Bel naar: 053 – 536 07 66 of mail: veldzijde@skolo.nl