Ontwikkeling schoolbuurtplein

Een groepje vaders is op zaterdag 29 februari  samen met Frank Vije aan de slag gegaan om voorbereidend werk te doen voor het kunnen starten met de aanleg van de tribune /podium onder de eik bij de schutting.

Heel erg bedankt voor de goede hulp. Wat is het toch fijn dat je als school kunt rekenen op vrijwillige hulp van ouders!

!